Lille Rex

Lille Rex Chinchilla

 Mila 0,1

Venter kuld ca 24-03-2019

Født: 2015  

 Point: 92,5  

Far: Maddox  

Mor: Merle

Avler: Stald Ninerne

Født: 2017  

Point: 94  

Far: El Paso  

Mor: Giuana

Avler: Klaken Kaniner

 Nova 0,1 

Venter kuld ca 28-02-2019

 Malia 0,1

Født: 2016  

Point: 93,5  

Far: Maddox  

Mor: Maddie

Avler: Stald Ninerne

Fighter-Bum 1,0

(Kastreret)

Født: 2018  

Point:   

Far: Hamburg 

Mor: Mila

Avler: Egen Avl

  Great Britain 1,0

Født: 2016 

Point: 94,5  

Far: Falkland  

Mor: Merle

Avler: Klaken Kaniner

Lille Rex Castor

 Maggie 0,1

Venter kuld ca 18-03-2019

Født: 2017   

Point: 92,5   

Far: Bambi 

Mor: Guadeloupe 

Avler: Klaken Kaniner

 Mocca 0,1

Venter kuld ca 17-03-2019

Født: 2017   

Point:   

Far: Bambi

Mor: Guadeloupe

Avler: Klaken Kaniner

Marco 1,0

Født: 2018   

Point: 94  

Far: Grand Canyon

Mor: Haiti

Avler: Klaken Kaniner

Lille Rex Vildtgul

Felix 1,0

Født: 2018

Point: 

Far: Thor

Mor: Bertha

Avler: Mælkebøttehavens Kaniner